top of page

VERKOOPS

VOORWAARDEN

 

 • Tot 48 uur voor de afspraak kan je de montage kosteloos annuleren of verplaatsen. Daarna wordt een kost van 38€ excl. btw in rekening gebracht.
   

 • Een richtuur van je montage krijg je de dag ervoor via sms.
   

 • Voorzie een parkeerplaats van ongeveer 8m voor het gebouw. Eventuele parkeerkosten zijn ten laste van de opdrachtgever en nooit bij onze prijs voor een levering/montage inbegrepen.


 

 • Zorg dat te monteren goederen in de juiste ruimte liggen. Easy Install kan dit eventueel voor je doen, na voorafgaandelijke afspraak en aan 38€ de man/h excl. btw
   

 • Zorg ervoor dat in de kamer voldoende ruimte en licht is om probleemloos te kunnen werken.
   

 • Meubels worden gemonteerd volgens richtlijnen van de leverancier. Aanpassingen of bijkomende werken nodig om de installatie te kunnen uitvoeren, niet omschreven door de leverancier, worden bijkomend verrekend en zijn onderwerp van een bijkomende overeenkomst.

 • Indien de montage niet kan worden afgewerkt buiten de wil van Easy Install bvba om, bv. door schade niet oorzakelijk door Easy Install bvba, ontheft dit de klant geenszins van een betalingsverplichting die hij/zij met zijn/haar akkoord voor de werken is aangegaan.

 • Bij schade aan goederen (in verpakking of tijdens transport door derden) zorgt de klant voor het vervangen of omruilen ervan bij zijn leverancier.
   

 • Indien een 2de verplaatsing nodig is om een montage af te werken die niet oorzakelijk door Easy Install niet kon worden afgewerkt, zal een bijkomende verplaatsingsvergoeding deel uit maken van een bijkomende en afzonderlijke overeenkomst.

 • Schade toegebracht door Easy Install bvba of haar personeel aan goederen of woning zal binnen redelijke termijn hersteld of vergoed worden door Easy Install. Dit onder voorbehoud van de gebruikelijke vaststellingen m.b.t. de aansprakelijkheid
   

 • Wordt de dag van de montage beslist om bepaalde goederen niet te monteren zal de prijs ongewijzigd blijven, de voorziene tijd werd hiervoor in onze planning ingerekend.

   

bij de aanvaarding van de offerte verklaar je je ook akkoord met onze verkoopsvoorwaarden.

bottom of page